Domů | Blogy | Blog uživatele kamilhlavka

Infračervený teploměr pro měření teploty těla F-104

Infračervený teploměr pro měření teploty těla F-104
 

 

Specifikace produktu
Teploměr vhodný pro bezkontaktní měření zvýšené teploty pro děti a dospělé

  • Měření se ukládají do paměti - celkem 32  měření
  • Nastavení alarmu - varovné pípání při překročení nastavené teploty (třeba 37.1 stupňů Celsia)
  • Přesnost při měření teploty těla +- 0,2 stupňů Celsia
  • Rozsah při měření teploty těla 35.0 - 42.0 stupňů Celsia
  • Přesnost při měření teploty předmětů +- 1,0 stupňů Celsia
  • Rozsah při měření teploty předmětů 0 - 100 stupňů Celsia
  • Rozměry 88 x 44 x 153 mm
  • Hmotnost 130 g

V balení je

1 ks bezkontaktní infra teploměr
2 ks baterie AA

Základní nastavení
Otevřeme modré víčko a vložíme baterie

 

Měření teploty osob
Namíříme na ucho a ve vzdálenosti 5-15 cm zmáčkneme modrý spínáč. Teploměr pípne 1x a na LCD se zobrazí teplota např. 36.8 C°  Předchozí měření  si lze prohlížet tlačítkem + a – nalevo a napravo na předním panelu pod LCD

 Pokud byla překročena nastavená max. teplota teplomér pípne 6x

Nastavení

Maximální teploty
Na předním panelu pod LCD zmáčkne tlačítko MODE (dole) zobrazí se nahoře teplota a dole F1 stískem tl. + a – nastavíme požadovanou max. teplotu 

 

Ofset (odchylka)
Na předním panelu pod LCD zmáčkne tlačítko MODE 2x (dole) zobrazí se nahoře teplota 0.0 C°   a dole F2 stískem tl. + a – nastavíme požadovaný ofset

 

Tichý režim 

Na předním panelu pod LCD zmáčkne tlačítko MODE 3x (dole) zobrazí se nahoře ON nebo OFF stiskem tl. + a – tichý nebo hlasitý režím

 

Měření povrchu a osob 

Na předním panelu pod LCD zmáčkne tlačítko MODE 4x (dole) zobrazí se nahoře boDy nebo SUrF stiskem tl. + a –  měření osob (boDy) nebo povrchu  (SUrF)

 

Pro ukončení nastavení (a uložení) mačkejte tlačítko MODE dokud nezmízí symbol F1-4

Přepnutí z režimu Celsia a Fahrenheit a zpět – podržímet tlačítko MODE 3 vteřiny