Domů | Blogy | Blog uživatele kamilhlavka

Návod pro RTU5025

 
 
 

Je třeba vložit do alarmu simkartu formát minisim - předtím odebrat PIN

 

Napájení, + kabel (červený).
Napájení, - kabel (černý).

 

Zapojit napájení, anténu

U sim karty posuvník do polohy ON (pod krytem)
 

Bliknutí červené diody GSM se po cca 1 min ustálí na 1x za 2 vteřiny

 

LED indikátor GSM - nahoře vlevo
Bliknutí LED za 0,8 sekundy (rychle): registrace do GSM sítě.
Bliknutí LED za 2 sekundy : normální stav GSM sítě.
LED nesvítí:          Nelze se připojit na SIM kartu nebo neregistrovaný k mobilní síti
 
LED indikátor Relé - nahoře vpravo (Relay)
Relé ON: relé zavřeno (ON). OFF: relé otevřené (vypnuto)

 
Relé výstup
NO
COM
NC
 
Schéma - otevírání brány
 
 
Schéma - spínání spotřebiče
 
 
ANT Připojení ke GSM anténě.
 
Nastavuje se za pomocí SMS
Základní nastavení 1234TEL123456789# (Tady je třeba zadat tel. číslo simkarty která je v otevírači vrat - zaměnit za 123456789 )
 
Autorizace 1ho čísla
1234A001#776190060#
Autorizace 2ho čísla
1234A002#776190061#
 
Vypnutí notifikace pro vsechny čísla

1234GOFF##  (notifikace vypnout - přestanou chodit zprávy o stavu brány rele off)

1234GON##    (notifikace vypnout - přestanou chodit zprávy o stavu brány rele on)

 

Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastaveno 30 sekund)

1234GOT030#
Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastaveno 0,5 sekund - závora)
1234GOT000#
Nastaveno sepnutí relé při prozvonění - relé sepnuto do dalšího prozvonění
1234GOT999#

 

Další nastavení

Změna hesla z 1234 na 1111
1234P1111

 

1234GON00#content# Vypnutí notifikace relé on pro 1 číslo
1234GOFF00#content# Vypnutí notifikace relé off pro 1 číslo
 
Reset zařízení - odpojit napájení - zmáčknout tlačítko reset pod sim kartou a držet - připojit napájení - tlačítko reset pustit po 6 vteřinách
Po resetu je zařízení uvedeno do základního nastavení