Profily v doméně

Při přihlášení se data kopírují z profilu uživatele na serveru do PC

 

Firefox - doplňky

Savelink Chybí vám funkce vytvořit zástupce ? Ve firefoxu savelink as file ....  
Adblock plus Kontrola nad reklamami  
Firebug Ladění css atd ...  
Flashblock Umožňuje vypnout flash  
Java Je potřeba třeba pro bankovnictví Komerční Banky  
Print vyvolá tiskový dialog pravým tlačítkem myši v okně  
Add to search bar    
Fireshot    
Google Translator for Firefox  OK  

 

Windows Server 2008

Nastaveni dhcp vazby ... DHCP Server priděluje IP i na Eth2 WAN ? Chyba ?

 

Nástroj Csvde

 

Záloha /export/ AD do csv csvd -f zaloha.csv komplet export csvde -d "OU=6,OU=Žáci,DC=zs,dc=local" -f 6.csv export jedné OU -n Neexportovat binární hodnoty Slouží k importu a exportu dat ze služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) pomocí souborů ukládajících data do formátu hodnot oddělených čárkami (CSV). Na základě standardu formátu souborů CSV můžete podporovat i dávkové operace. Syntaxe: csvde [-i] [-f název_souboru] [-s název_serveru] [-c Řetězec 1 Řetězec 2] [-v] [-j Cesta] [-t Číslo_portu] [-d Základní_rozlišující_název] [-r Filtr_LDAP] [-p Obor] [-l Seznam_atributů_LDAP] [-o Seznam_atributů_LDAP] [-g] [-m] [-n] [-k] [-a Identifikační_jméno_uživatele Heslo] [-b Uživatelské_jméno Doména Heslo]

 

 

Založení uživatelů v cmd

 

*.bat musi mit codepage 852/Latin 2 chcp 852 set jmeno=Kateřina set prijmeni=Pokusná set user=katerinapok set pass=12345678 dsadd user "cn=%user%,ou=Testovaci,dc=zsxxx,dc=local" -samid %user% -upn %user%@zsxxx.local -fn %prijmeni% -ln %jmeno% -display "%user%" -pwd %pass% -disabled no -profile \\SRV\CestProfily\4\%user% -hmdir \\SRV\DomSlozky\%user% -hmdrv Z -loscr \\SRV\Scripty\login.bat

 

Probouzení PC

http://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-cmd.aspx WOL wolcmd 00242127330d 255.255.255.255 255.255.255.0 30000

 

GPO Vypínání shutdown -s -t 300 -c

Reset hesla doménového Administratora Windows 2008

Forgetting your password is always a pain, but luckily there’s an easy way to reset your Domain Administrator password. All you need is a copy of the Windows Server 2008 R2 installation disk and one simple command line trick.

Replacing Utilman.exe

Boot off the Windows disk and select the “Repair your computer” option from the lower left-hand corner.

Nastartujeme systém z instalačního DVD  a zvolíme opravit počítač

Follow through until you get to the option to open the Command Prompt, which you’ll want to select.
Nastartujeme do příkazového řádku

First you’ll want to type in the following command to backup the utilman.exe file:
 

MOVE C:\Windows\System32\Utilman.exe C:\Windows\System32\Utilman.exe.bak

Now you will need to copy cmd.exe and rename it Utilman.exe:

COPY C:\Windows\System32\cmd.exe C:\Windows\System32\Utilman.exe

Now you can go ahead and reboot your machine. When its done booting up again and you are at the Logon screen click on the Ease of access icon.

 

I bet you weren’t expecting that open a command prompt  To change the password type:

net user administrator *

Once you press enter you will asked to set a new password and then confirm it, when entering your new password don’t worry if you can’t see them as you type, they are invisible, they are however being remembered.

Once you’re logged in again don’t forget to delete Utilman.exe and then rename Utilman.exe.bak back to plain old Utilman.exe.

Stažení web stránky parsováni textu za pomocí grep a odesílání na mobil - zastaralé a nefunkční

rm index.html

rm /root/scripty/akcie/kurs.txt

sleep 5

wget www.akcie.cz

sleep 5

Přesun webu

Web běžel na Windows Server 2008 + IIS

 

Po přesunu běží na WXP + Apache + MySQL + PHP Drupal 6 a spoustu modulů

Nefukcni WSUS a IIS

Po vypnutí ssl autentikace OK

 

Autotuning W7 Vista

Jak vypnout autotuning

netsh interface tcp set global autotuning=disabled

netsh interface tcp set global autotuning=normal

netsh interface tcp show global

PowerKey

Zpracování docházky probíhá automaticky

 

Nastavení TCP/IP Windows XP

Start - nastavení - sítová připojení -