Domů | Blogy | Blog uživatele kamilhlavka

Windows Server 2008

Nastaveni dhcp vazby ... DHCP Server priděluje IP i na Eth2 WAN ? Chyba ?

 

Nástroj Csvde

 

Záloha /export/ AD do csv csvd -f zaloha.csv komplet export csvde -d "OU=6,OU=Žáci,DC=zs,dc=local" -f 6.csv export jedné OU -n Neexportovat binární hodnoty Slouží k importu a exportu dat ze služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) pomocí souborů ukládajících data do formátu hodnot oddělených čárkami (CSV). Na základě standardu formátu souborů CSV můžete podporovat i dávkové operace. Syntaxe: csvde [-i] [-f název_souboru] [-s název_serveru] [-c Řetězec 1 Řetězec 2] [-v] [-j Cesta] [-t Číslo_portu] [-d Základní_rozlišující_název] [-r Filtr_LDAP] [-p Obor] [-l Seznam_atributů_LDAP] [-o Seznam_atributů_LDAP] [-g] [-m] [-n] [-k] [-a Identifikační_jméno_uživatele Heslo] [-b Uživatelské_jméno Doména Heslo]

 

 

Založení uživatelů v cmd

 

*.bat musi mit codepage 852/Latin 2 chcp 852 set jmeno=Kateřina set prijmeni=Pokusná set user=katerinapok set pass=12345678 dsadd user "cn=%user%,ou=Testovaci,dc=zsxxx,dc=local" -samid %user% -upn %user%@zsxxx.local -fn %prijmeni% -ln %jmeno% -display "%user%" -pwd %pass% -disabled no -profile \\SRV\CestProfily\4\%user% -hmdir \\SRV\DomSlozky\%user% -hmdrv Z -loscr \\SRV\Scripty\login.bat

 

Probouzení PC

http://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-cmd.aspx WOL wolcmd 00242127330d 255.255.255.255 255.255.255.0 30000

 

GPO Vypínání shutdown -s -t 300 -c